top of page

Harman

Geçici Müdahale Platformu

Cansu Ergin/Harman

(… Bergson’un zaman anlayışına göre, “zamanı bir anlar silsilesi oluşturmadığıgibi, onun kaybolmasına da sebep olmaz”,çünkü “zaman sadece anların tekrarında işleyen ilksel sentez tarafından oluşturulur’’ çünkü bu sentez birbirini takipeden bağımsız anları birbirinin içine sıkıştırır ve böylece yaşanmış veya yaşayan

hali oluşturur, hal* “şimdi”ye yaptığı yatırımdan dışa açılır.(Deleuze 1994:70)

Hal= Şimdiki anın dışında, hareket içinde kendini yayar, etkiler ve gerçekleştirir.

Teatral hiçbir öğe katmadan olduğu gibive herkesin beraber yaşadığı zaman ve mekanda hallere bürünmek. Sahne sokaklar, sokak araları, basılan yol,kıvrımlar, köşeler, avlular. Işık ; günün ışığıya da akşamın. Müzik/ses; mevcut olan ve oluşan ses örgüsü. Tabanı doğaçlama ile oluşturulacak bu performans, süresi izlenecek peysaja göre değişim gösterecek.

Arşiv
Son Paylaşımlar
bottom of page