top of page

Sadiye cansu ergin

meb ulis özel estetik ve bale okulunun 10 yıllık (1989-1999) temel bale eğitimini tamamlayarak meb onaylı eğitmen sertifikasını almaya hak kazanmıştır. İzmir Bornova Anadolu Lisesi ve Ege Üniversitesi Biyoloji Bölümü Mikrobiyoloji Ana Alt Bilim Dalındaki eğitimini tamamladıktan sonra Berlın'de Danceworks, Prag’da Duncan Centre Çağdas Dans Devlet Konservatuarı ve Lızbon Forum Danca-PEPCC Programı (Koreografik Yaratım ve Dans Araştırmaları)’nda burslu eğitim görmüştür. 2017 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü SAHNE SANATLARI ANASANAT DALINDA MODERN DANS yüksek lisans eğitimini  ve 2022 YILINDA yine aynı

enstitünün modern dans sanatta yeterlilik/doktora programını tamamlamıştır.

2006’dan bu yana kendi projelerinin yanı sıra kollektif projeler ile Türkiye’de ve

Avrupa’da festivallerde dans etmekte ve dans eğitimleri vermektedir.

2010 yılında sergilediği 'Süzülme' adlı solosu 2011 Szolo Duo Budapeşte

Uluslararası Dans  Festivali'nde ''En İyİ Performans ve Koreografİ'' ödülüne

layık görülmüştür. 2012 yılında bu solo Jardın  d'EUROPE tarafından ''eser''

olarak korunmuştur. 2017 yılında Pragda  düzenlenen The NewEurope  Dance Festıval

and Jarmıla Jerabkova Awards Choreographıc Competıtıon' da koreografİsİ 

kendİsİne ait  The Well ve Everlastıng performansları ile 3.lük ödülü almıştır.  

Halen Avrupanın en önemlİ çağdaş dans ağı olan DEPARTS üyesİdİr.  2017-2018 yılında gerçekleştİrİlen PORTİZMİR | NEFES  Uluslararası İzmİr Güncel

Sanat Trienalİ'nİn Dans Proje Koordinatörlüğünü yürütmüştür.  

 İstanbul Yıldız Teknİk  Üniversitesi Çağdaş Dans

Bölümü  ve 9 Eylül  üniversİtesİ Devlet Konservatuvarı 

Bale Bölümü'nde çağdaş dans eğİtİmlerİ veren ergİn,

halen collectıve studıo'DA çağdaş

dans derslerİ vermektedİr. 

bottom of page